Adesso Primary School

Onderwijs: een van de pijlers van stichting Kumi
Eén van de pijlers waar Stichting Kumi haar ondersteuning op richt is onderwijs. Ieder kind heeft recht op onderwijs, als basis voor een goede toekomst. Dat is de reden dat we Adesso School een warm hart toedragen en willen steunen.                                         
                       
Adesso Primary School
Adesso Primary School is een basisschool waar kinderen van het ziekenhuispersoneel naar school gaan en kinderen uit de directe omgeving van het ziekenhuis. De school ligt aan de rand van het ziekenhuisterrein.
De school heeft zo’n 890 leerlingen, verdeeld over 8 groepen, vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs in Nederland. Er werken 13 leerkrachten en er zijn 7 klaslokalen beschikbaar.
De grootte van de klassen verschilt enorm. In de laagste groepen zitten gemiddeld 2x zoveel leerlingen als in de groepen 7 en 8. De reden hiervan is dat oudere kinderen voor het gezinsleven van groot belang kunnen zijn. Ze zijn sterker en handiger en kunnen daardoor meehelpen in het huishouden, op het land en bij de verzorging van kleinere broertjes en zusjes.
Het hoofd van de school is Anyait Florence Oenen (roepnaam Florence).
  Uitdagingen
Adesso School heeft het niet gemakkelijk. De school krijgt beperkte financiële middelen van de overheid, waardoor zij vooral afhankelijk is van het betaalde schoolgeld en giften van derden. De meeste ouders zijn erg arm en kunnen nauwelijks het schoolgeld voor hun kinderen betalen. Daardoor is Adesso vooral afhankelijk van donaties van derden.
Daarnaast is de verhouding van 13 leerkrachten op 890 leerlingen veelzeggend. De werkdruk is hoog voor de leerkrachten en het is vrijwel ondoenlijk om de volledige lesstof te behandelen in de overvolle klassen, laat staan om extra aandacht te geven aan kinderen die dat nodig hebben.
Ook zijn er te weinig stafhuizen voor de leerkrachten. Daardoor worden er nu noodgedwongen klaslokalen afgestaan ten behoeve van woonruimte voor de leerkrachten. De kinderen die niet in een klaslokaal terecht kunnen, krijgen buiten les.

De beschikbare lokalen zijn niet uitgerust voor het grote aantal leerlingen. Er zijn te weinig schoolmeubels (banken/tafels), waardoor de kinderen van enkele groepen op de grond moeten zitten (soms tot wel 150 kinderen in 1 lokaal). Ook is er een groot gebrek aan schoolmaterialen en moeten meerdere leerlingen één boek delen. Andere leerlingen hebben geen geld voor schoolspullen zoals schriften, potloden en pennen.
Tot slot is het voor de schoolleiding een groot probleem dat vele kinderen met een lege maag en zonder lunchpakketje naar school worden gestuurd. Hierdoor kunnen kinderen zich vaak moeilijk concentreren in de klas en zakken ze tijdens de les soms letterlijk en figuurlijk weg.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze stichting en het werk dat wij doen, meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Mail jouw gegevens naar: nieuwsbrief@kumihospital.nl
en je ontvangt eens per kwartaal 
onze update.

KUMI NIEUWSBRIEF

Lees hier de laatste digitale nieuwsbrief van Kumi.

Reisverslag zomer 2019. Lees meer >>


Nieuwsbrief mei 2019. Lees meer >>