2007

Aanschaf zonnepanelen voor alle verpleegafdelingen en verloskamers: Door een betalingsachterstand van het ziekenhuis aan de stroomleverancier was het ziekenhuis al jaren afgesloten van het reguliere stroomnetwerk. Het ziekenhuis beschikte over een generator om overdag stroom tot hun beschikking te hebben. ’s Avonds en ’s nachts werd er gewerkt bij het licht van kaarsen of olielampen. Met de aanschaf van kleine zonnepanelen was er voor alle afdelingen licht tijdens deze uren om veilige en kwalitatief betere medische zorg te kunnen leveren.
Start veldwerk: tijdens het jaarlijkse bezoek van Steffie werd in 2007 voor het eerst kennis gemaakt met het veldwerk van Kumi Hospital. Een team van verpleegkundigen, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers brengt regelmatig bezoeken aan gezinnen in afgelegen gebieden. De Community Based Rehabilitation service biedt arme mensen, die zelf de gezondheidszorg niet kunnen bereiken om financiële of praktische reden, de mogelijkheid medische zorg te genieten. CBR-werkers van het ziekenhuis brengen in hun eigen woongebied (buiten het ziekenhuis terrein) bezoek aan gezinnen met een gehandicapt kind. Samen met het team van het ziekenhuis wordt er vervolgens een huisbezoek ingepland om te kijken welke medische zorg het gezin of het kind nodig heeft. Dit kunnen zeer uiteenlopende zaken zijn: van operatie tot aanschaf van een prothese of rolstoel. De betreffende gezinnen zijn dusdanig arm dat er ook sterke behoefte ligt aan overige hulp, zoals de aanschaf van een geit of een koe, matrassen, muskietennetten of zelfs nieuwe daken op de huizen. Na de eerste dag veldwerk heeft Steffie besloten om het veldwerk te adopteren als vast project voor de stichting.
Nieuwe waterpomp: de fooien pot van Broen Café de Plevuus uit Swalmen bood de mogelijkheid een kapotte waterpomp tussen de compound en Kumi Town te vervangen door een nieuwe, waardoor vele gezinnen uit de directe omgeving, hun water op aanzienlijk kortere afstand konden halen.