2008

  Bouw operatiekamer voor verloskunde en gynaecologie: Het sterftecijfer van moeders en kinderen ligt in ontwikkelingslanden erg hoog. Een groot deel is te wijten aan slechte verloskundige zorg op het platteland. Te veel vrouwen bevallen zonder professionele begeleiding. Daarnaast worden mensen vaak veel te laat verwezen door een gezondheidskliniek naar een ziekenhuis. Ook Kumi Hospital heeft te maken met dit probleem. De sterfgevallen die er voorkomen zijn niet te wijten aan slechte verloskundige zorg, maar merendeels door deze late verwijzingen. Tóch was er een mogelijkheid de sterftecijfers terug te dringen. 
Door een logistiek probleem kwamen er toch nog onnodige gevallen van sterfte voor: het ziekenhuis beschikte tot het najaar 2008 over één gebouw met 3 operatiekamers. Dit gebouw ligt hemelsbreed enkele honderden meters van de bestaande verloskamers af. Op het moment dat een zwangere een keizersnede moest ondergaan, moest deze door weer en wind buiten over het terrein op een bed naar de operatiekamer getransporteerd worden. Hierbij kon vaak veel tijd verloren gaan. Onnodig en soms kostbare tijd….tijd waarin het kon gaan om het verschil tussen leven en dood! Tevens kwam het regelmatig voor, dat er geen operatiekamer beschikbaar was . In december 2007 is het ziekenhuis gestart met de bouw van een nieuwe operatiekamer, naast de bestaande verloskamer, welke alléén gebruikt gaat worden voor verloskundige en gynaecologische ingrepen. 
De kosten voor de bouw van de operatiekamer bedroegen €43.000,-. In september 2008 is het gebouw geopend tijdens het jaarlijkse bezoek van Steffie Mooren. 
De kosten voor de inrichting bedroegen €25.000,-. De stichting heeft een subsidieaanvraag ingediend bij NCDO en Wilde Ganzen. Van het totale bedrag heeft de stichting zelf €10.000,- in moeten brengen en werd door deze organisaties het benodigde bedrag aangevuld. 
De benodigde €10.000,- zijn bij elkaar gebracht door een geweldig geslaagde actie bij het Albert Heijn filiaal in Swalmen, de woonplaats van Steffie Mooren.
Door deze nieuwe operatiekamer wordt er een goede stap gezet voor het bereiken van de 
Milleniumdoelen 4 & 5( www.milleniumdoelen.nl ). Door regeringsleiders van 189 landen zijn er internationale afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten er voor zorgen dat vóór 2015 wereldwijd armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald naar 8 Milleniumdoelen. Door tijdswinst kan het sterftecijfer teruggedrongen worden van moeders en kinderen, maar ook de kans op ziekte is lager als er op tijd wordt ingegrepen. Een goede start van leven, voorkomt ziektes!
Het sterftecijfer van moeders en kinderen in ontwikkelingslanden ligt erg hoog. Door de verbetering van de verloskundige zorg in Kumi Hospital, krijgt het ziekenhuis jaarlijks te maken met méér bevallingen. Kumi Hospital is het enige ziekenhuis in noord en oost-Oeganda met een aparte operatiekamer voor verloskundige hulp, welke continue bemand kan worden door een arts en anesthesist. Onderstaand kunt u zien dat de verbetering van de zorg zijn vruchten afwerpt in Kumi District (cijfers 2009). Iets waar het ziekenhuis heel trots op mag zijn!!!! 

Sterftecijfer vrouwen t.g.v. complicaties rondom zwangerschap en geboorte:
Nederland                1:10.200
Oeganda                  1:20-25
Kumi District            1:197

Babysterfte (<1jaar) per 1000 levendgeborenen (per 1.000):
Nederland               4,81
Oeganda                 124       
Kumi District           88