2009

Aanschaf kleine uitrusting voor een 10-tal TBA’s (Traditional Birth Attendance): de verloskundigen op het platteland beschikken niet over een goede uitrusting om bevallingen te doen. Een 10-tal verloskundigen die dichtbij het ziekenhuis werken en regelmatig worden bezocht door het verloskundig team van het ziekenhuis om te blijven benadrukken dat ze vrouwen op tijd moeten verwijzen naar het ziekenhuis, heeft enkele hulpmiddelen gekregen ter verbetering van hun te leveren hulp.
Eerste aanzet verbetering Kumi Farm: met particuliere donaties en opbrengst Vastenactie van de Lambertusparochie Swalmen zijn er nieuwe melkkoeien aangeschaft voor Kumi Farm, om de melkproductie te kunnen verhogen. Alvorens deze koeien aan te schaffen zijn er nieuw afrasteringen geplaatst om te voorkomen dat de nieuwe koeien besmet zouden worden met bacteriën van andere loslopende koeien.
Containervervoer naar Kumi: door een particuliere donatie is het mogelijk geworden een zeecontainer naar Kumi te verschepen. De container was gevuld met een groot aantal 2e hands ziekenhuisbedden en nachtkastjes, medische apparatuur, kleding, kraampakketten, revalidatiespullen en meer. Alle producten werden gedoneerd. 
Speeltoestellen Children’s Village: opbrengst expositie de Regter Esser maakte aanschaf van nieuwe speeltoestellen mogelijk. Deze speeltoestellen werden in de zeecontainer meegenomen naar Kumi. 
Nieuwe sanitaire voorzieningen verloskundige afdeling: een bestaande ruimte, grenzend aan de kraamafdeling is verbouwd tot een ruimte met douches en toiletten. Zwangere vrouwen en kraamvrouwen moesten tot die tijd gebruik maken van gezamenlijke wasruimtes en toiletten, buiten de afdeling op het terrein van het ziekenhuis. De bouw is mede mogelijk gemaakt door een donatie van Margriets Betere Wereld. Steffie is in dat jaar één van de Betere Wereld Vrouwen van Margriet geweest. Daarnaast hebben Reisrevue en de Vincentiusvereniging Roermond deze bouw mogelijk gemaakt. Door verbetering van de hygiëne wordt het risico op infecties ook teruggedrongen.