Pijlers

Waar richten wij ons op?
Waar de stichting zich aanvankelijk richtte op verbetering van de moeder- en kindzorg, heeft het aandachtsgebied zich inmiddels uitgebreid naar 4 pijlers:

1. Primaire zorg voor moeder en kind:
hiermee is de stichting ooit van start gegaan en zal zij altijd haar aandacht aan schenken. Gerealiseerde projecten zijn de algemene verbetering van de verloskundige zorg, bouw van een operatiekamer bij de verloskamer, renovatie van de kinder- en kraamafdeling, veldwerk etc.

2. Onderwijs is toekomst:
Goed onderwijs is een belangrijke randvoorwaarde waarmee de cirkel van armoede kan worden doorbroken en een goede toekomst mogelijk wordt gemaakt. De stichting werkt binnen dit aandachtsgebied nauw samen met Adesso Primary School, de basisschool die op de compound van het ziekenhuis ligt. Voor deze school (met 800 leerlingen) zijn reeds de nodige projecten met succes geïnitieerd en afgerond (bouw nieuw klaslokaal, kantoor en sanitaire voorzieningen, renovatie klaslokalen). Ook zijn er doorlopende projecten, zoals het voedingsprogramma voor de leerlingen (‘pap-project). Tevens ondersteunt de stichting de Ebenezer nursery school, met de bouw/renovatie van de school en de aanschaf van de school-inventarisatie.
 
3. Streven naar zelfredzaamheid:
de stichting investeert in projecten waarmee het ziekenhuis op lange termijn zelfvoorzienend kan zijn, om zodoende continuïteit te bieden in de zorgverlening en in hun eigen bestaansrecht (en daarmee in de inkomens en levensstandaard van hun personeel). Voorbeelden zijn de aanschaf van een kweekkast, waarmee zij doorverwijzingen realiseren naar Kumi Hospital vanuit de omgeving, en de nauwe samenwerking met Kumi Farm.

4. Een acceptabele levensstandaard:        
acceptabel is voor ons dat de mensen in Kumi zich kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften van water, voedsel, onderdak, kleding en medische hulp. Zo investeren wij in de renovatie van huizen, aanschaf van nieuwe daken, de aanleg van waterputten, muskietennetten, veldwerk etc.