Zelfredzaamheid

Mensen in staat stellen voor zichzelf te kunnen zorgen

Lopende projecten

  • Microkrediet voor vrouwen:
    Stichting Kumi huurt een gedeelte van de landbouwgrond van het Kumi Agro Park en verdeelt deze onder lokale vrouwen die de grond gedurende 2 jaar gaan bewerken, met hulp van de boerderij. Met de opbrengst van het land kunnen zij voorzien in hun voeding en hun financiële positie versterken door een deel van de opbrengst van de oogst te verkopen. Na 2 jaar zouden ze naar verwachting in staat moeten zijn om de huur van de grond zelf te kunnen betalen. Het tweede project is inmiddels van start gegaan. Wij hopen deze succesvolle aanpak de komende jaren uit te breiden. 

  • Geitenproject:
    Het hebben van een geit is in landen als Uganda erg belangrijk. Een (vrouwelijke) geit zorgt namelijk niet alleen voor melk maar ook voor nakomelingen. Deze kunnen aan familieleden worden gegeven óf verkocht. Voor circa 8 geiten kan een koe worden gekocht. Deze geeft meer melk en daardoor meer mogelijkheden om inkomsten te genereren. 

Wilt u bijdragen aan één van deze projecten? Hieronder kunt u het bedrag invullen dat u wilt doneren voor onze projecten op het gebied van zelfredzaamheid (€ 10,00 is een voorbeeld bedrag). 

Doel van deze donatie?