Een Kerst en nieuwjaarsgroet uit Kumi!

Dear partners,

With profound joy, Kumi Hospital is wishing you and your families a great season celebration and a happy prosperous new year 2022.

...Thank you for enabling Kumi Hospital to always serve the less fortunate.

 

Board of Governance and Management.

...............................................................................................................

Beste partners,

Met diepe vreugde wenst Kumi Hospital u een geweldig seizoensfeest en een gelukkig voorspoedig nieuw jaar 2022.

Bedankt voor het in staat stellen van Kumi Hospital om altijd de minder bedeelden te dienen.

 

Raad van Bestuur en Management