KH_2021_Chistmas_ecard_002.jpg

Een Kerst en nieuwjaarsgroet uit Kumi!

Dear partners,

With profound joy, Kumi Hospital is wishing you and your families a great season celebration and a happy prosperous new year 2022.

...Thank you for enabling Kumi Hospital to always serve the less fortunate.

 

Board of Governance and Management.

...............................................................................................................

Beste partners,

Met diepe vreugde wenst Kumi Hospital u een geweldig seizoensfeest en een gelukkig voorspoedig nieuw jaar 2022.

Bedankt voor het in staat stellen van Kumi Hospital om altijd de minder bedeelden te dienen.

 

Raad van Bestuur en Management

 

Kerstgeit

Ook dit jaar kun je met kerst een wereld van verschil maken voor een gezin in Kumi. Koop voor € 35,- een kerstgeit. Deze schenken wij aan de armste gezinnen in Kumi District en daarmee helpen wij hen bij hun zelfredzaamheid.  Een (vrouwelijke) geit geeft melk, een belangrijke voedingsbron. Daarnaast kan de geit voor nakomelingen zorgen die  worden doorgegeven aan andere familieleden of verkocht worden. Wil je een geit kopen? Maak dan € 35,- over op IBAN: NL02 RABO 0150 392 893, t.n.v. Stichting Kumi Hospital Uganda, te Swalmen, onder vermelding van ‘geit’.

Kumi Helpt

Nieuwe Website!

We hadden het al enige tijd geleden aangekondigd en het heeft de nodige tijd gekost, maar onze nieuwe website is nu echt een feit. En wij zijn er trots op! Minder woorden, meer beelden en een goed overzicht van de actualiteiten. Wat is uw mening? Tips, ideeën, suggesties en complimentjes zijn welkom!

Continue reading

Kumi Hospital

Facts & Figures

Moeder- en kindzorg aan de basis

Stichting Kumi is in 2004 opgericht door Steffie Mooren.

Steffie is als verloskundige verbonden aan de Verloskundigenpraktijk Roermond. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in Kumi, Uganda, in de zomer van 2003. Ze werd toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg.

De toenmalig medisch directeur dr. John Opolot inspireerde Steffie zodanig dat ze besloot Stichting Kumi Hospital op te richten met als eerste doel het verbeteren van de verloskundige zorg in het ziekenhuis en de regio.

Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een volwaardige en professionele stichting met een vierkoppig bestuur, die met hulp van vele donateurs en sympathisanten vele mooie verbeteringen heeft gerealiseerd voor het ziekenhuis.

Continue reading

Adesso

Adesso School

Een basis voor de toekomst van kinderen

Een basisschool timmert hard aan de weg.

Adesso Primary School is een basisschool aan de rand van het ziekenhuisterrein met ruim 1000 leerlingen, verdeeld over 7 groepen (enigszins vergelijkbaar met het Nederlands systeem). Er werken 13 leerkrachten in 7 klaslokalen.

De grootte van de klassen verschilt enorm. In de laagste groepen zitten gemiddeld 2x zoveel leerlingen als in de groepen 6 en 7. Oudere kinderen moeten namelijk vaak meewerken binnen het gezin: ze zijn sterker en handiger en kunnen daardoor meehelpen in het huishouden, op het land en bij de verzorging van jongere broertjes en zusjes.

De school krijgt beperkte financiële middelen van de overheid. De afhankelijkheid van schoolgeld en giften van derden is daarmee groot. De meeste ouders zijn erg arm en kunnen nauwelijks het schoolgeld voor hun kinderen betalen. 

Maar dat maakt de schoolleiding niet minder ambitieus! Waar mogelijk proberen zij hun school op de kaart te zetten. Met het opzetten van een boardingschool (met overnachtingsfaciliteiten) en met deelname aan internationale sportwedstrijden proberen zij hun school te profileren en daarmee extra overheidsgelden binnen te halen.

Continue reading