Kumi Helpt

Nieuwe Website!

We hadden het al enige tijd geleden aangekondigd en het heeft de nodige tijd gekost, maar onze nieuwe website is nu echt een feit. En wij zijn er trots op! Minder woorden, meer beelden en een goed overzicht van de actualiteiten. Wat is uw mening? Tips, ideeën, suggesties en complimentjes zijn welkom!

Continue reading

Kumi Hospital

Facts & Figures

Moeder- en kindzorg aan de basis

Stichting Kumi is in 2004 opgericht door Steffie Mooren.

Steffie is als verloskundige verbonden aan de Verloskundigenpraktijk Roermond. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in Kumi, Uganda, in de zomer van 2003. Ze werd toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg.

De toenmalig medisch directeur dr. John Opolot inspireerde Steffie zodanig dat ze besloot Stichting Kumi Hospital op te richten met als eerste doel het verbeteren van de verloskundige zorg in het ziekenhuis en de regio.

Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een volwaardige en professionele stichting met een vierkoppig bestuur, die met hulp van vele donateurs en sympathisanten vele mooie verbeteringen heeft gerealiseerd voor het ziekenhuis.

Continue reading

Adesso

Adesso School

Een basis voor de toekomst van kinderen

Een basisschool timmert hard aan de weg.

Adesso Primary School is een basisschool aan de rand van het ziekenhuisterrein met ruim 1000 leerlingen, verdeeld over 7 groepen (enigszins vergelijkbaar met het Nederlands systeem). Er werken 13 leerkrachten in 7 klaslokalen.

De grootte van de klassen verschilt enorm. In de laagste groepen zitten gemiddeld 2x zoveel leerlingen als in de groepen 6 en 7. Oudere kinderen moeten namelijk vaak meewerken binnen het gezin: ze zijn sterker en handiger en kunnen daardoor meehelpen in het huishouden, op het land en bij de verzorging van jongere broertjes en zusjes.

De school krijgt beperkte financiële middelen van de overheid. De afhankelijkheid van schoolgeld en giften van derden is daarmee groot. De meeste ouders zijn erg arm en kunnen nauwelijks het schoolgeld voor hun kinderen betalen. 

Maar dat maakt de schoolleiding niet minder ambitieus! Waar mogelijk proberen zij hun school op de kaart te zetten. Met het opzetten van een boardingschool (met overnachtingsfaciliteiten) en met deelname aan internationale sportwedstrijden proberen zij hun school te profileren en daarmee extra overheidsgelden binnen te halen.

Continue reading

Agropark

Agropark

Voorzien in zelfredzaamheid

Gemengd boerenbedrijf verschaft werkgelegenheid, voedsel en inkomen.

Kumi Hospital Agro Park (KH-AP) is een gemengd boerenbedrijf met gewassen en zuivelproductie. Het huurt de grond van het ziekenhuis tegen een kostendekkend tarief en de levering van dagelijkse melk. De boerderij biedt duurzame werkgelegenheid in de regio, verhoging van de voedselzekerheid en een duurzaam inkomen voor Kumi Hospital.

De Nederlandse investeringsmaatschappij UIC (Uganda Investment Company) investeert in de boerderij. Zij heeft als doel de boerderij levensvatbaar, toekomstbestendig en zelfvoorzienend te maken. De lokale gemeenschap rondom de boerderij wordt hier actief bij betrokken. Onderdeel van KH-AP is een bakkerij. Hier worden brood en donuts gebakken die gretig aftrek vinden in de omgeving. Daarnaast is er nog een project waarbij bijen worden gehouden voor de productie van honing.

 Klik op het filmpje hiernaast voor een impressie van de boerderij.

Continue reading

Hospital

Hospital

Medische hulp voor de hele regio

Kumi Hospital is in 1929 opgericht als Lepra centrum voor mensen
in oostelijk en noordelijk Oeganda en Zuid-Soedan.

Inmiddels is het uitgegroeid tot een algemeen ziekenhuis met zo´n 300 bedden en ca. 200 personeelsleden. Het verzorgingsgebied bestrijkt circa 2 miljoen mensen in een straal van 60 km.

Kumi Hospital heeft een regionale zorgfunctie op het gebied van moeder- en kindzorg, orthopedie en revalidatie, HIV-AIDS, chirurgie en oogheelkunde. Daarnaast ligt de focus op de positie van gehandicapten en tropische geneeskunde, interne geneeskunde en pediatrie, vaccinatie, gezinsplanning, ondervoeding, geestelijke gezondheidszorg en op het opsporen en behandelen van zieken in de buitengebieden (i.s.m. lokale gezondheidscentra).

Meer dan 40% van de bevolking kan geen basisgezondheidszorg betalen. Dit weerhoudt hen ervan naar een ziekenhuis te gaan. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe. Kumi Hospital behandelt alle patiënten, ongeacht hun financiële draagkracht. De armsten die de zorg niet kunnen betalen worden financieel tegemoet gekomen vanuit een zogenaamd Compassionate Fund.

Bekijk onderstaand filmpje van Dr. Olupot (medisch directeur van Kumi Hospital) voor zijn toelichting op de missie en visie van het ziekenhuis.

Continue reading