Verantwoording ondersteuning Nutrition Unit

We bieden structurele financiële steun aan de Nutrition Unit voor het opsporen en behandelen van ondervoede kinderen en het uitrollen van voorlichtingsprogramma's in het gehele district. In dit verslag is te lezen hoe onze donatie in het eerste kwartaal van 2024 is besteed. 

Zadenpakketten voor ondervoede kinderen

Met de opbrengst van het Secret diner (september 2023) hebben we 53 zadenpakketten aangeschaft. Deze hebben we uitgedeeld aan mensen die met een ondervoed kind op de Nutrition Unit terecht komen. Op deze manier kunnen zij zelfstandig zorgen voor een gevarieerde maaltijd voor hun gezin. Zij worden hierin begeleid door het personeel van het Nutrition Unit, die hen regelmatig tijdens het veldwerk bezoekt. Hier is de verantwoording te lezen. 

Schapen voor personeel Kumi Hospital

We willen graag een nieuwe groep personeelsleden een extra steuntje in de rug geven en onze blijk van waardering voor hun prachtige werk laten voelen. Dit keer niet in de landbouw, maar in de veeteelt. Loek Verburg werkt sinds januari 2023 in Kumi Agro park als farm manager. Hij stelde voor om in plaats van geiten schapen voor de personeelsleden aan te schaffen. Schapen zijn namelijk natuurlijkvriendelijker dan geiten, die van elke plant die ze vinden de jonge toppen en knoppen eten. Ook hun manier van grazen -ze trekken het gras uit waardoor ook de wortels vaak los komen- is zeker in het droge seizoen schadelijk voor planten. Een schaap graast anders, laat de wortels en de knoppen van bomen ongemoeid en snoeit heel veel (on)kruiden tussen het gras vandaan. Daarnaast krijgt een schaap meestal 2 keer per jaar nakomelingen en een geit maar één keer. Een schaap levert financieel dus ook nog eens meer op dan een geit.

Loek is bereid ‘onze’ schapen aan zijn kudde toe te voegen, te verzorgen en te begeleiden. Hij beschikt ook over een onderkomen voor de schapen, want deze zullen 's nachts naar binnen moeten. Bij schapen is de kans namelijk groter dat ze gedood worden door wilde honden of andere dieren. Een schuur is dus een heel belangrijke voorwaarde voor het houden van schapen. Niet alle mensen in de omgeving van Kumi hebben een schuur. Daarom blijven we ook geiten doneren.

Na overleg met het management van het ziekenhuis hebben we zo’n 50 schapen aangeschaft. In dit verslag is de verantwoording terug te vinden.

Nog een paar vrijwilligers gezocht

Alvast een dankjewel aan alle vrijwilligers die zich al op hebben gegeven: heel mooi dat jullie ons en de stichting op deze manier willen helpen.

Voor de Venloop zoeken wij nog maar 2 vrijwilligers.

Voor de Keramiekmarkt in Swalmen zoeken wij nog enkele vrijwilligers voor onderstaande diensten:

Zondag 19 mei:

  • 1 persoon bij het parkeren van 9.00-13.00 uur
  • 2 verkeersregelaars van 9.00-13.00 uur
  • 3 verkeersregelaars van 13.00-18.00 uur

Maandag 20 mei:

  • 1 persoon bij het parkeren van 9.00-13.00 uur
  • 1 verkeersregelaar van 13.00-17.30 uur
  • 3 personen bij het parkeren van 13.00-17.00 uur

 Dinsdag 21 mei:

  • 1 persoon voor het opruimen van het terrein etc. van 9.30-13.30 uur

Heb je zin om je handen uit de mouwen te steken voor onze stichting? Dat zou fantastisch zijn. Aanmelden kan tot uiterlijk 27 januari via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Alvast super bedankt!

Steffie, Wendy, Pauline en José

Nieuw Income Generating Project (IGP)

Al enige tijd helpen wij twee groepen personeelsleden van het ziekenhuis om in hun kosten van dagelijks levensonderhoud te voorzien via een zogenaamd Income Generating Project (IGP). De inkomsten uit deze projecten dienen ter aanvulling op hun salaris. 'Ongino Women's Empowerment Group' is opgericht in 2019. Een groep vrouwelijke personeelsleden van Kumi Hospital hebben met onze hulp landbouwgrond in gebruik kunnen nemen voor het verbouwen van diverse gewassen. De opbrengst van deze gewassen gebruiken zij deels om te herinvesteren, maar ook voor noodzakelijke uitgaven zoals de schoolkosten van de kinderen. Een jaar later hebben we een tweede groep kunnen starten, de Asianut Group, bestaande uit mannelijke én vrouwelijke personeelsleden van het ziekenhuis. Ook zij hebben grond van het ziekenhuis in bruikleen gekregen en zijn aan de slag gegaan met akkerbouw.

Zo’n 3 á 4 jaar later kunnen we concluderen dat de twee opgestarte projecten echt succesvol zijn en in positieve zin bijdragen aan de zelfredzaamheid van de mensen. Daarom willen we graag een nieuwe groep personeelsleden een extra steuntje in de rug geven. Dit keer niet in de landbouw, maar in de veeteelt.

Zoals bekend doneren wij al jaren (kerst)geiten aan arme gezinnen. Nu willen wij graag een aantal geiten specifiek voor personeelsleden doneren in de vorm van een derde Income Generating Project. Gesprekken hierover waren gaande, toen wij onlangs benaderd werden door farm manager Loek Verburg. Loek werkt sinds januari 2023 op Kumi Hospital Agro Park. Hij legde ons de vraag voor of we in plaats van geiten, schapen zouden willen aanschaffen.

Schapen krijgen vaak 2 keer per jaar jongen, een geit maar één keer. Dat levert dus meer geld op voor de eigenaar. Daarnaast blijkt het natuurlijkvriendelijker te zijn om schapen te houden in plaats van geiten, omdat schapen anders grazen dan een geit. Een schaap laat de wortels en de knoppen van bomen ongemoeid en snoeit heel veel (on)kruiden tussen het gras vandaan. Dat zou weer ten goede komen aan Loek’s streven om op een meer ecologische manier landbouw te bedrijven. De schapen die wij doneren aan personeelsleden kunnen worden toevertrouwd aan Loek’s zorg en opgenomen worden in zijn bestaande kudde. Ook kunnen de schapen gebruik maken van zijn bestaande stal. Dat is essentieel, omdat schapen 's nachts naar binnen moeten (in tegenstelling tot geiten). Al met al een win-win situatie. Na overleg met het management van het ziekenhuis is dan ook besloten om 50 schapen aan te schaffen voor deze nieuwe groep personeelsleden.