Verantwoording ondersteuning Nutrition Unit

We bieden structurele financiële steun aan de Nutrition Unit voor het opsporen en behandelen van ondervoede kinderen en het uitrollen van voorlichtingsprogramma's in het gehele district. In dit verslag is te lezen hoe onze donatie in het eerste kwartaal van 2024 is besteed.