Nieuw Income Generating Project (IGP)

Al enige tijd helpen wij twee groepen personeelsleden van het ziekenhuis om in hun kosten van dagelijks levensonderhoud te voorzien via een zogenaamd Income Generating Project (IGP). De inkomsten uit deze projecten dienen ter aanvulling op hun salaris. 'Ongino Women's Empowerment Group' is opgericht in 2019. Een groep vrouwelijke personeelsleden van Kumi Hospital hebben met onze hulp landbouwgrond in gebruik kunnen nemen voor het verbouwen van diverse gewassen. De opbrengst van deze gewassen gebruiken zij deels om te herinvesteren, maar ook voor noodzakelijke uitgaven zoals de schoolkosten van de kinderen. Een jaar later hebben we een tweede groep kunnen starten, de Asianut Group, bestaande uit mannelijke én vrouwelijke personeelsleden van het ziekenhuis. Ook zij hebben grond van het ziekenhuis in bruikleen gekregen en zijn aan de slag gegaan met akkerbouw.

Zo’n 3 á 4 jaar later kunnen we concluderen dat de twee opgestarte projecten echt succesvol zijn en in positieve zin bijdragen aan de zelfredzaamheid van de mensen. Daarom willen we graag een nieuwe groep personeelsleden een extra steuntje in de rug geven. Dit keer niet in de landbouw, maar in de veeteelt.

Zoals bekend doneren wij al jaren (kerst)geiten aan arme gezinnen. Nu willen wij graag een aantal geiten specifiek voor personeelsleden doneren in de vorm van een derde Income Generating Project. Gesprekken hierover waren gaande, toen wij onlangs benaderd werden door farm manager Loek Verburg. Loek werkt sinds januari 2023 op Kumi Hospital Agro Park. Hij legde ons de vraag voor of we in plaats van geiten, schapen zouden willen aanschaffen.

Schapen krijgen vaak 2 keer per jaar jongen, een geit maar één keer. Dat levert dus meer geld op voor de eigenaar. Daarnaast blijkt het natuurlijkvriendelijker te zijn om schapen te houden in plaats van geiten, omdat schapen anders grazen dan een geit. Een schaap laat de wortels en de knoppen van bomen ongemoeid en snoeit heel veel (on)kruiden tussen het gras vandaan. Dat zou weer ten goede komen aan Loek’s streven om op een meer ecologische manier landbouw te bedrijven. De schapen die wij doneren aan personeelsleden kunnen worden toevertrouwd aan Loek’s zorg en opgenomen worden in zijn bestaande kudde. Ook kunnen de schapen gebruik maken van zijn bestaande stal. Dat is essentieel, omdat schapen 's nachts naar binnen moeten (in tegenstelling tot geiten). Al met al een win-win situatie. Na overleg met het management van het ziekenhuis is dan ook besloten om 50 schapen aan te schaffen voor deze nieuwe groep personeelsleden.