Schapen voor personeel Kumi Hospital

We willen graag een nieuwe groep personeelsleden een extra steuntje in de rug geven en onze blijk van waardering voor hun prachtige werk laten voelen. Dit keer niet in de landbouw, maar in de veeteelt. Loek Verburg werkt sinds januari 2023 in Kumi Agro park als farm manager. Hij stelde voor om in plaats van geiten schapen voor de personeelsleden aan te schaffen. Schapen zijn namelijk natuurlijkvriendelijker dan geiten, die van elke plant die ze vinden de jonge toppen en knoppen eten. Ook hun manier van grazen -ze trekken het gras uit waardoor ook de wortels vaak los komen- is zeker in het droge seizoen schadelijk voor planten. Een schaap graast anders, laat de wortels en de knoppen van bomen ongemoeid en snoeit heel veel (on)kruiden tussen het gras vandaan. Daarnaast krijgt een schaap meestal 2 keer per jaar nakomelingen en een geit maar één keer. Een schaap levert financieel dus ook nog eens meer op dan een geit.

Loek is bereid ‘onze’ schapen aan zijn kudde toe te voegen, te verzorgen en te begeleiden. Hij beschikt ook over een onderkomen voor de schapen, want deze zullen 's nachts naar binnen moeten. Bij schapen is de kans namelijk groter dat ze gedood worden door wilde honden of andere dieren. Een schuur is dus een heel belangrijke voorwaarde voor het houden van schapen. Niet alle mensen in de omgeving van Kumi hebben een schuur. Daarom blijven we ook geiten doneren.

Na overleg met het management van het ziekenhuis hebben we zo’n 50 schapen aangeschaft. In dit verslag is de verantwoording terug te vinden.