Numidia sponsort renovatie slaapzaal Adesso School

De kinderen uit de hoogste groep 7 van Adesso Primary School worden door de leerkrachten extra begeleid naar hun eindexamen. Hun resultaat bepaalt namelijk voor een groot deel de toelating tot een vervolgopleiding. De extra begeleiding wordt gegeven in de vorm van extra lessen. Daardoor zijn de lesdagen van deze kinderen langer. De kinderen die vaak lange reistijden hebben van en naar school komen hierdoor in de knel. Daarom biedt de school de faciliteit om op school te blijven slapen in een zogenaamde dormatory (slaapzaal). Hier maken zo’n 56 jongens en meisjes hier gebruik van. Deze ruimten, oude klaslokalen, voldoen echter niet aan de functionaliteit van een slaapzaal: de kinderen liggen door elkaar op matrassen op de grond, er is geen plaats om hun kleding of spullen neer te leggen, er is weinig licht en ventilatie. Dankzij de sponsoring van Numidia Charity Foundation (voor een bedrag van € 6.000,-) kon de noodzakelijke renovatie van deze ruimten bekostigd worden en konden stapelbedden en matrassen aangeschaft worden. Nogmaals hartelijk dank voor dit geweldige gebaar.